Lidmaatschap

Lidmaatschap van de NOKH betekent voor homeopaten een efficiënte en constructieve ondersteuning bij de uitoefening van het beroep. Voor vragen over het lidmaatschap is de NOKH bereikbaar via nokh@nokh.nl

Hoe word je lid?

Je kunt lid worden van de NOKH als je een beroepsopleiding homeopathie hebt afgerond (240 EC op Hbo-niveau) en als je homeopathie toepast volgens de 7 oorspronkelijke basisprincipes. Als het nodig is krijgt een nieuw lid de ruimte om zich via nascholing verder te bekwamen in het uitoefenen van de homeopathie volgens de oorspronkelijke principes. De NOKH ondersteunt hier actief bij. 

Daarnaast is het belangrijk dat je voldoet aan de criteria die beschreven staan in de normdocumenten, bijvoorbeeld met betrekking tot de praktijkorganisatie. 

Via het registratieformulier kun je een registratie-aanvraag doen. Binnen 2 weken beoordeelt de NOKH de aanmelding en krijg je een registratienummer opgestuurd. 

Aspirant-lidmaatschap

Als je een beroepsopleiding voor klassieke homeopathie volgt, dan kun je je gratis inschrijven als aspirant-lid. Gebruik daarvoor dit formulier

Actie 2023: voordelig overstappen en lid worden.

Overstappers die in 2023 lid worden, krijgen € 50,- korting op de contributie in 2024 en 2025. Overstappers kunnen zich in 2023 al aanmelden. Je hoeft in 2023 geen administratiekosten en geen contributie te betalen. Je kunt dus van tevoren de overstap regelen zonder extra kosten. Als je over een geldig visitatieverslag van een andere beroepsvereniging beschikt, voeg dit dan toe als bijlage bij de aanmelding.

Net afgestudeerden die in 2023 lid worden, krijgen € 100,- korting op de contributie in 2024 en 2025.

Ook net afgestudeerden hoeven in 2023 geen administratiekosten en geen contributie te betalen.

Normale kosten voor het lidmaatschap

Het totaalbedrag van de jaarlijkse kosten is €341,47. Overstappers en net afgestudeerden krijgen korting (zie hierboven). 

Jaarlijkse kostenFactuur viaBedrag
Contributie NOKHNOKH€ 150,00
Aansluiting bij geschilleninstantie NIBIG
NOKH€ 25,92
Aansprakelijkheidsverzekering Balens
Balens€ 99,00
Kwaliteitsregister RBCZ en aansluiting TCZ (tuchtrecht)
RBCZ€ 66,55

De contributie wordt berekend per kalenderjaar. 

Overige kostenFactuur viaBedrag
Administratiekosten bij inschrijving
NOKH
€ 25,00
Visitatie door NOKH (na inschrijving en vervolgens om de vijf jaar)
NOKH
€ 100,00
Eenmalige inschrijfkosten RBCZ
RBCZ
€ 54,45

Houd er daarnaast rekening mee dat aan nascholingsactiviteiten kosten verbonden kunnen zijn. 

Nascholing en intervisie

Vanaf 2023 is de verplichte nascholing 30 uur per jaar. Dit is een eis van de zorgverzekeraars.

De nascholing is verdeeld in:

  • 24 uur nascholing homeopathie, in te vullen met de volgende activiteiten:
    • Minimaal één keer per 2 jaar werkt de homeopaat (vanuit huis) een geanonimiseerde casus-analyse uit. Voor de homeopaat is dit een interessante en efficiënte invulling van de nascholing.
    • Andere aan homeopathie gerelateerde activiteiten: vakinhoudelijke nascholing, nascholing op het gebied van ondernemen of persoonlijke vaardigheden, het schrijven van een artikel in bijvoorbeeld een vakblad, supervisie, intervisie, deelname aan een werkgroep of studiegroep, literatuurstudie, stagebegeleiding, bestuurswerk en het geven en/of organiseren van een seminar, congres, cursus of lezing.
  • 6 uur nascholing medische basiskennis (Mbk)

Een homeopaat van de NOKH neemt minimaal eenmaal per jaar deel aan een intervisiegroep waarin wordt gereflecteerd op het eigen functioneren. Meer informatie over nascholing en intervisie staat in het normdocument Kwaliteitszorg, te vinden op de pagina Documenten.