Lidmaatschap

Lidmaatschap van de NOKH betekent voor homeopaten een efficiënte en constructieve ondersteuning bij de uitoefening van het beroep. Voor vragen over het lidmaatschap is de NOKH bereikbaar via nokh@nokh.nl

Hoe word je lid?

Je kunt lid worden van de NOKH als je een beroepsopleiding homeopathie hebt afgerond (240 EC op Hbo-niveau) en als je homeopathie toepast volgens de 7 oorspronkelijke basisprincipes. Als het nodig is krijgt een nieuw lid de ruimte om zich via nascholing verder te bekwamen in het uitoefenen van de homeopathie volgens de oorspronkelijke principes. De NOKH ondersteunt hier actief bij. 

Daarnaast is het belangrijk dat je voldoet aan de criteria die beschreven staan in de normdocumenten, bijvoorbeeld met betrekking tot de praktijkorganisatie. 

Via het registratieformulier kun je een registratie-aanvraag doen. Binnen 2 weken beoordeelt de NOKH de aanmelding en krijg je een registratienummer opgestuurd. 

Aspirant-lidmaatschap

Als je een beroepsopleiding voor klassieke homeopathie volgt, dan kun je je gratis inschrijven als aspirant-lid. Gebruik daarvoor dit formulier

Overstappen naar de NOKH

Als je van een andere beroepsvereniging wilt overstappen naar de NOKH, dan wordt er pas contributie gerekend vanaf het moment dat je niet meer lid bent van de andere beroepsvereniging. Je kunt dus van te voren de overstap regelen zonder extra kosten voor de contributie. Als je over een visitatieverslag van een andere beroepsvereniging beschikt, voeg dit dan toe als bijlage bij de aanmelding. Er wordt beoordeeld of dit visitatieverslag vrijstelling geeft voor de NOKH-visitatie.

Kosten 2023

Het totaalbedrag van de jaarlijkse kosten is €341,47. Voor startende homeopaten is het totaalbedrag de eerste twee jaar €241,47

Jaarlijkse kostenFactuur viaBedrag
Contributie NOKHNOKH€ 150,00
Contributie NOKH voor startende homeopaten (eerste twee jaar)
NOKH€ 50,00
Aansluiting bij geschilleninstantie NIBIG
NOKH€ 25,92
Aansprakelijkheidsverzekering Balens
Balens€ 99,00
Kwaliteitsregister RBCZ en aansluiting TCZ (tuchtrecht)
RBCZ€ 66,55

De contributie wordt berekend per kalenderjaar. Nieuwe leden betalen contributie naar rato van het aantal resterende maanden. 

Overige kostenFactuur viaBedrag
Administratiekosten bij inschrijving
NOKH
Gratis in 2023
Visitatie door NOKH (na inschrijving en vervolgens om de vijf jaar)
NOKH
€ 100,00
Eenmalige inschrijfkosten RBCZ
RBCZ
€ 54,45

Houd er daarnaast rekening mee dat aan nascholingsactiviteiten kosten verbonden kunnen zijn. 

Nascholing en intervisie

Vanaf 2023 is de verplichte nascholing 30 uur per jaar. Dit is een eis van de zorgverzekeraars.

De nascholing is verdeeld in:

  • 24 uur nascholing homeopathie, in te vullen met de volgende activiteiten:
    • Minimaal één keer per 2 jaar werkt de homeopaat (vanuit huis) een geanonimiseerde casus-analyse uit. Voor de homeopaat is dit een interessante en efficiënte invulling van de nascholing.
    • Andere aan homeopathie gerelateerde activiteiten: vakinhoudelijke nascholing, nascholing op het gebied van ondernemen of persoonlijke vaardigheden, het schrijven van een artikel in bijvoorbeeld een vakblad, supervisie, intervisie, deelname aan een werkgroep of studiegroep, literatuurstudie, stagebegeleiding, bestuurswerk en het geven en/of organiseren van een seminar, congres, cursus of lezing.
  • 6 uur nascholing medische basiskennis (Mbk)

Een homeopaat van de NOKH neemt minimaal eenmaal per jaar deel aan een intervisiegroep waarin wordt gereflecteerd op het eigen functioneren. Meer informatie over nascholing en intervisie staat in het normdocument Kwaliteitszorg, te vinden op de pagina Documenten.