Organisatie

Organisatie

De NOKH is sinds 2001 een beroepsorganisatie voor klassiek homeopaten. De beroepsorganisatie ondersteunt de uitoefening van het beroep klassiek homeopaat en stimuleert een uniforme werkwijze voor de toepassing van de homeopathie.

Ondersteuning van de klassiek homeopaat

De NOKH ondersteunt de klassiek homeopaat door op een voordelige en efficiënte manier de volgende zaken te regelen:

  • De (gedeeltelijke) vergoeding van consulten door alle zorgverzekeraars, met als enige uitzondering DSW.
  • Een beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.
  • De aansluiting bij een geschilleninstantie.
  • De opname in het RBCZ-kwaliteitsregister.
  • Het toezien op en bevorderen van de vakbekwaamheid van de klassiek homeopaat.

Stimulering uniforme werkwijze

De NOKH stimuleert het uitoefenen van de klassieke homeopathie als een uniforme behandelmethode die gebaseerd is op de uitgangspunten die ruim 200 jaar geleden zijn ontstaan. Deze uitgangspunten zijn daarna in de praktijk beproefd en aangescherpt. Door het verbinden van homeopaten die werken volgens de oorspronkelijke uitgangspunten draagt de NOKH bij aan de verdieping van de klassieke werkwijze. Meer informatie hierover is te vinden op de pagina Homeopathie.

De in Duitsland geboren Samuel Hahnemann (1775 – 1843) formuleerde de basisprincipes van de homeopathie.

Samenwerking met homeopathie-opleidingen

De NOKH heeft de intentie samen te werken met de homeopathie-opleidingen, zodat de afgestudeerde studenten, die werken volgens de oorspronkelijke principes van de homeopathie, zich makkelijk bij de NOKH kunnen aansluiten.