Organisatie

Organisatie

De NOKH is sinds 2001 een beroepsorganisatie voor klassiek homeopaten. De beroepsorganisatie ondersteunt de uitoefening van het beroep klassiek homeopaat en stimuleert een uniforme werkwijze voor de toepassing van de homeopathie.

Ondersteuning van de klassiek homeopaat

De NOKH ondersteunt de klassiek homeopaat door op een voordelige en efficiënte manier de volgende zaken te regelen:

  • Een beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.
  • De aansluiting bij een geschilleninstantie.
  • De opname in het RBCZ-kwaliteitsregister.
  • De (gedeeltelijke) vergoeding van consulten door een groot deel van de zorgverzekeraars.
  • Het toezien op en bevorderen van de vakbekwaamheid van de klassiek homeopaat.

Stimulering uniforme werkwijze

De NOKH stimuleert het uitoefenen van de klassieke homeopathie als een uniforme behandelmethode die gebaseerd is op de uitgangspunten die ruim 200 jaar geleden zijn ontstaan. Deze uitgangspunten zijn daarna in de praktijk beproefd en aangescherpt. Door het verbinden van homeopaten die werken volgens de oorspronkelijke uitgangspunten draagt de NOKH bij aan de verdieping van de klassieke werkwijze. Meer informatie hierover is te vinden op de pagina Homeopathie.

De in Duitsland geboren Samuel Hahnemann (1775 – 1843) was de eerste die de basisprincipes van de homeopathie formuleerde.

Samenwerking met Opleidingscentrum Klassieke Homeopathie

De NOKH werkt vanaf 2022 samen met het OCKH (Opleidingscentrum Klassieke Homeopathie). De inhoud van deze opleiding sluit goed aan op de doelstellingen van de NOKH. De samenwerking is gericht op het delen van kennis en het stimuleren van de klassieke homeopathie.