Wat is de NOKH

Beroepsorganisatie

De NOKH is sinds 2001 een beroepsorganisatie voor homeopaten.
Het is een vereniging en de bestuursleden zijn: Adri Alers (voorzitter en secretaris), Gabrielle Korenhof (penningmeester) en Judith Limahelu.
De NOKH heeft een eenvoudige organisatiestructuur en het secretariaat functioneert zo doelmatig mogelijk.
De NOKH staat voor kwaliteit. De kwaliteit voldoet minstens aan de minimaal noodzakelijke normen om het beroep te kunnen uitoefenen.

NOKH-homeopaat

De NOKH-homeopaat past de homeopathie toe.
Dat betekent vanzelfsprekend dat de homeopathie niet wordt vermengd met allerlei andere therapieën en diagnosemethoden.
De NOKH is voorstander van verdieping in de homeopathie en niet van verbreding. Door verdieping ontwikkelt de homeopaat de kwaliteit van de toegepaste homeopathie; door verbreding vervlakt de kwaliteit van de toegepaste homeopathie.
Het belangrijkste voor verdieping in de homeopathie is leren door ervaring.

Kwaliteitscriteria

De kwaliteit van de NOKH is gebaseerd op het referentiekader voor kwaliteitscriteria voor organisaties die functioneren in de alternatieve zorg. Dit referentiekader is ontwikkeld doot het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
De kwaliteitscriteria zijn vastgelegd in de volgende kwaliteitsdocumenten: Beroepsprofiel, Praktijkorganisatie, Beroepscode, Relatie tot andere zorgverleners, Beroepsregistratie, Opleiding, Klachtenregeling en Kwaliteitszorg.
De geregistreerde NOKH-homeopaat onderschrijft de kwaliteitsdocumenten.

Wat biedt de NOKH

- De NOKH heeft een lage contributie.
- De NOKH heeft een collectieve aansprakelijkheidsverzekering voor beroepen en bedrijven.
- De NOKH heeft een klachtenregeling en een onafhankelijke tuchtrechtregeling.
- De NOKH toetst de geregistreerd homeopaten op de uitoefening van het beroep.

Word lid van de NOKH

Ben je homeopaat en wil je dat het uitoefenen van je beroep zonder overtollige bijzaken wordt ondersteund, word dan lid van de NOKH.

De kosten voor de registratie voor 2022 zijn:
- Administratiekosten: 15 euro.
- Visitatiekosten: 121 euro.
- Contributie: 150 euro (na 1 juli 100 euro).
- Aansprakelijkheidsverzekering voor beroepen en bedrijven: 150 euro.

De kosten voor het aspirant-lidmaatschap voor 2022 zijn:
- Contributie: 25 euro.